• PRESS BG news agency

Разрешава се участието на военнослужещи в ALTHEA и Стабилизиращите сили на НАТО в Косово

PRESS BG NEWS AGENCY, 2-12-2020 | Министерският съвет прие решение за разрешаване участието на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България в Силите на оперативния резерв на операцията на EC ALTHEA (EUFOR) и на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR) и за отмяна на решение на Министерския съвет.

Чрез увеличаването на приноса на България към Силите на оперативния резерв (ORF) на KFOR и EUFOR ще се повишат способностите на силите на НАТО и ЕС в Зоната за съвместни операции „Балкани“ за отговор на заплахи за сигурността в региона. В конкретния случай увеличеното участие на ВС на България допринася едновременно за двете основни операции, които се провеждат в региона.

В допълнение, всяко увеличение на приноса ни към операциите и мисиите на НАТО и ЕС е доказателство за устойчивото изпълнение на ангажиментите на Република България към тези организации, което се отразява при оценката на приноса ни като държава-членка в тях.

Последни публикации

Виж всички

Пет работодателски и две синдикални организации са признати за национално представителни

PRESS BG NEWS AGENCY | София, 14.01.2021 | Правителството призна пет работодателски организации за представителни на национално равнище за срок от 4 години. Това са Асоциацията на индустриалния капита

PRESS BG news agency е платформа за независима журналистика. Тя бе създадена на 3-ти март 2020 г. 
Основател, издател и главен редактор е Иван Върбанов.
PRESS BG news agency излъчва новини от България.

За контакти: pressbgnewsagency@gmail.com
Всички права са запазени © 2021
===============================
PRESS BG news agency is a platform for independent journalism.
She was created on 3 of March 2020.
Owner, publisher and Editor-in Chief is Ivan Varbanov.
PRESS BG news agency publish news from Bulgaria.
Contact: pressbgnewsagency@gmail.com

All rights reserved ©2021

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now