• PRESS BG news agency

„Пътно строителство” АД ще добива варовици от находище „Тервел-Бонево”

PRESS BG NEWS AGENCY, 2-12-2020 | Добричкото дружество „Пътно строителство” АД ще добива строителни материали - варовици, от находище „Тервел-Бонево". Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето днес, с което дружеството е определено за концесионер.

Находище „Тервел-Бонево" е разположено в землищата на гр. Тервел и с. Бонево, област Добрич. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период дружеството ще инвестира около 70 хил. лв. в добивните дейности. Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 2 млн. лв. без ДДС. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Тервел.

Последни публикации

Виж всички

Пет работодателски и две синдикални организации са признати за национално представителни

PRESS BG NEWS AGENCY | София, 14.01.2021 | Правителството призна пет работодателски организации за представителни на национално равнище за срок от 4 години. Това са Асоциацията на индустриалния капита

PRESS BG news agency е платформа за независима журналистика. Тя бе създадена на 3-ти март 2020 г. 
Основател, издател и главен редактор е Иван Върбанов.
PRESS BG news agency излъчва новини от България.

За контакти: pressbgnewsagency@gmail.com
Всички права са запазени © 2021
===============================
PRESS BG news agency is a platform for independent journalism.
She was created on 3 of March 2020.
Owner, publisher and Editor-in Chief is Ivan Varbanov.
PRESS BG news agency publish news from Bulgaria.
Contact: pressbgnewsagency@gmail.com

All rights reserved ©2021

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now