• PRESS BG news agency

Правителството прие Национален план за готовност при пандемия

PRESS BG NEWS AGENCY, 2-12-2020 | Министерският съвет прие Национален план на Република България за готовност при пандемия. Планът е изготвен в изпълнение на Решение за актуализиране на Национален план за готовност за пандемия, прието на 22.10.2020 г. от 44-то Народно събрание на Република България.

Основната цел на Националния план за готовност за пандемия е да се ограничи заболяемостта и да се намали смъртността от пандемичната инфекция едновременно с осигуряване на оптимални възможности за лечение на заболелите. Разписани са дейности за адекватна организация за своевременно предприемане на необходимите действия за поддържане на функционирането на основни за обществения живот сектори и служби, осигуряване на постоянна, достоверна и актуална информация за обществото относно хода на пандемията и предприетите мерки.

Националният план за готовност при пандемия има общ характер и включва основни насоки за действие и комплексен междуведомствен подход за управление и противодействие на свързаните с масовото разпространение на дадено заразно заболяване неблагоприятни здравни, икономически и обществени последици. Координацията между секторите и различните административни нива е ясно дефинирана, като е посочено кой ще е отговорен за всяка дейност от етапите на пандемията и това се променя в зависимост от нейната тежест и въздействие. Предвидено е съществуващите структури и механизми за спешен отговор в държавния и в частния сектор да се използват и за реакция при пандемия. Определена е и ролята на местните власти в координирането с неправителствения сектор на дейностите по обслужването на голям брой болни и за подпомагане на нуждаещите се по време на пандемия (храна, подслон, вода, санитария, мед. обслужване).

Последни публикации

Виж всички

Образованието, здравеопазването и спортът - приоритетни при бъдещо разхлабване на мерките!

PRESS BG NEWS AGENCY | Образованието, здравеопазването и спортът. Това са приоритетите на правителството при бъдещо разхлабване на противоепидемичните мерки. Заявлението бе направено от здравния минис

PRESS BG news agency е платформа за независима журналистика. Тя бе създадена на 3-ти март 2020 г. 
Основател, издател и главен редактор е Иван Върбанов.
PRESS BG news agency излъчва новини от България.

За контакти: pressbgnewsagency@gmail.com
Всички права са запазени © 2021
===============================
PRESS BG news agency is a platform for independent journalism.
She was created on 3 of March 2020.
Owner, publisher and Editor-in Chief is Ivan Varbanov.
PRESS BG news agency publish news from Bulgaria.
Contact: pressbgnewsagency@gmail.com

All rights reserved ©2021

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now