• PRESS BG news agency

Одобрен е проект на споразумение с ООН за противодействие на финансови престъпления

PRESS BG NEWS AGENCY, 2-12-2020 | Министерският съвет одобри проект на Стандартно споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Център за корпоративни приложения - Виена (EAC-VN) и Държавна агенция „Национална сигурност“, Република България за предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с инсталирането и поддръжката на приложението на ООН goAML, като основа за водене на преговори.

Споразумението предвижда въвеждането в експлоатация в Държавна агенция „Национална сигурност“ на приложението на ООН goAML и осигуряването на услуги по неговата поддръжка.

Приложението на ООН goAML цели подпомагане на държавите членки в противодействието на финансовите престъпления, включително изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

Споразумението ще бъде подписано от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” при условията на последваща ратификация.

Последни публикации

Виж всички

Пет работодателски и две синдикални организации са признати за национално представителни

PRESS BG NEWS AGENCY | София, 14.01.2021 | Правителството призна пет работодателски организации за представителни на национално равнище за срок от 4 години. Това са Асоциацията на индустриалния капита

PRESS BG news agency е платформа за независима журналистика. Тя бе създадена на 3-ти март 2020 г. 
Основател, издател и главен редактор е Иван Върбанов.
PRESS BG news agency излъчва новини от България.

За контакти: pressbgnewsagency@gmail.com
Всички права са запазени © 2021
===============================
PRESS BG news agency is a platform for independent journalism.
She was created on 3 of March 2020.
Owner, publisher and Editor-in Chief is Ivan Varbanov.
PRESS BG news agency publish news from Bulgaria.
Contact: pressbgnewsagency@gmail.com

All rights reserved ©2021

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now