• PRESS BG news agency

Одобрена е Националната програма за развитие „България 2030“

PRESS BG NEWS AGENCY, 2-12-2020 | Правителството одобри Националната програма за развитие „България 2030“. Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения. Ангажиментът за разработване на национален стратегически документ за развитие на страната в средносрочен и дългосрочен период е залегнал в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

С РМС №33 от 20 януари 2020 г. бяха одобрени визията, целите и приоритетите на Националната програма за развитие „България 2030“. Определени бяха три стратегически цели - ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата, за постигането на стратегическите цели бяха дефинирани 13 национални приоритета. Одобреният документ включва детайлните правителствени намерения по тези приоритети, като са проведени обществени консултации по детайлизираната стратегия на Програмата с всички засегнати страни.

Предложеният механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на стратегическия документ стъпва на съществуващия механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на Националната програма за развитие „България 2020“. За изпълнението на България 2030 ще бъдат изготвяни тригодишни планове за действие, а цялостната отговорност по изготвянето и актуализацията им ще бъде поета от Съвета за развитие към Министерския съвет.

Последни публикации

Виж всички

Пет работодателски и две синдикални организации са признати за национално представителни

PRESS BG NEWS AGENCY | София, 14.01.2021 | Правителството призна пет работодателски организации за представителни на национално равнище за срок от 4 години. Това са Асоциацията на индустриалния капита

PRESS BG news agency е платформа за независима журналистика. Тя бе създадена на 3-ти март 2020 г. 
Основател, издател и главен редактор е Иван Върбанов.
PRESS BG news agency излъчва новини от България.

За контакти: pressbgnewsagency@gmail.com
Всички права са запазени © 2021
===============================
PRESS BG news agency is a platform for independent journalism.
She was created on 3 of March 2020.
Owner, publisher and Editor-in Chief is Ivan Varbanov.
PRESS BG news agency publish news from Bulgaria.
Contact: pressbgnewsagency@gmail.com

All rights reserved ©2021

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now