• PRESS BG news agency

Кабинетът Борисов измени Правилникът за устройството идейността на МВР

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи. Правилникът за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи е приведен в съответствие с промените в Закона за Министерството на вътрешните работи, осъществени с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, обнародван в ДВ, бр. 60 от 2020 г. Определено е устройството на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. В главната дирекция са създадени дирекция „Жандармерия“ и дирекция „Специални операции и борба с тероризма“. 1011 ноември 2020 В продължение на извършеното от Република България официално нотифициране на Европейската комисия, че националното звено ETIAS ще бъде изградено от МВР, в дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е създадено ново звено, което е национална точка за контакт по линия на „Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) - национално звено ETIAS. Регламентира се дейността на досегашните научноизследователски и научно-приложни институти и се определя тяхната организационна структура като Национален институт по криминалистика и Институт по психология като структури на МВР. Допълнени са дейностите на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ по осигуряване на постоянен и превантивен контрол по здравеопазване, идентификация, фуражи и странични животински продукти и хуманно отношение към животните. Допълнена е нова дейност за „Комуникационни и информационни системи“ - оказване на експертна помощ в рамките на своята компетентност, при специализирани полицейски мероприятия и при извършване на действия по разследване на престъпления. Ще се създадат условия за ефективно взаимодействие и подпомагане на дейността по разследване с експертна помощ при извършване на действия по разследване по реда на Наказателно- процесуалния кодекс, свързани с компютърни, комуникационни и информационни системи или средства и съдържащата се в тях информация. Оптимизирана е дейността на МВР, свързана с провеждането на политики и административното осигуряване, като дирекция “Координация и административно обслужване“ и дирекция „Анализ и политики“ са обединени в дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“. Прецизирани са дейностите, осъществявани от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, дирекция „Отбранително- мобилизационна подготовка“, дирекция „Планиране и управление на бюджета“, дирекция „Инспекторат“, дирекция „Човешки ресурси“, дирекция „Информация и архив“, Медицинския институт на МВР. Усъвършенствана е организацията, мониторинга и контрола по стратегическото планиране в МВР.

Последни публикации

Виж всички

Приказният коледен балет „Лешникотрошачката“ ще се играе през декември в Софийската опера

PRESS BG NEWS AGENCY, 30-11-2020 | „Лешникотрошачката” е приказен балет в 2 действия, с хореография на Мариус Петипа и Лев Иванов, по музика на Пьотър Илич Чайковски. Либретото е по приказката на Ернс

МФ очаква дефицит по консолидираната фискална програма в размер на 183,2 млн. лв.

PRESS BG NEWS AGENCY, 30-11-2020 | На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към ноември 2020 г. се очаква да бъде отрицателно в разме

svetlina i blagosloviq - 2020.jpg

"Светлина и Благословия" -
благотворителна инициатива и концерт в подкрепа на децата от Дома за сираци в село Нови хан на Отец Иван и Отец Григорий.
Дарявайте директно по сметките на Дома.
Повече за кампанията - кликнете на банера! 

PRESS BG news agency е платформа за независима журналистика. Тя бе създадена на 3-ти март 2020 г. 
Основател, издател и главен редактор е Иван Върбанов.
PRESS BG news agency излъчва новини от България.

За контакти: pressbgnewsagency@gmail.com
Всички права са запазени © 2020
===============================
PRESS BG news agency is a platform for independent journalism.
She was created on 3 of March 2020.
Owner, publisher and Editor-in Chief is Ivan Varbanov.
PRESS BG news agency publish news from Bulgaria.
Contact: pressbgnewsagency@gmail.com

All rights reserved ©2020

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now