Търсене
  • PRESS BG news agency

ЕС мобилизира над 13 милиарда евро под формата на инвестиции за справяне с последиците от пандемията

Европейската комисия обяви първите предварителни резултати от изпълнението на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса и Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса — плюс.

От началото на кризата и благодарение на гъвкавостта, въведена в политиката на сближаване, ЕС мобилизира над 13 милиарда евро под формата на инвестиции за справяне с последиците от пандемията от коронавирус чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ). Чрез фондовете на ЕС беше предоставена помощ на националните, регионалните и местните общности, за да противодействат на отрицателното социално-икономическо въздействие на пандемията от коронавирус.


Общо 4,1 милиарда евро бяха преразпределени към здравеопазването за закупуване на жизненоважно оборудване и лични предпазни средства за спасяване на човешки животи. 8,4 милиарда евро бяха мобилизирани чрез отпускане на безвъзмездни средства, заеми и поредица от персонализирани финансови инструменти в подкрепа на икономиката, и по-специално на малките и средните предприятия (МСП), за да се адаптират към кризата. И накрая, около 1,4 милиарда евро бяха отпуснати чрез ЕСФ, за да се помогне на хората и да се запазят работните места.


За да се гарантира максимална прозрачност и отчетност, днес Комисията стартира специална уебстраница на платформата за свободно достъпни данни във връзка със сближаването, за да покаже как политиката на сближаване на ЕС подпомага държавите членки за преодоляване на кризата с коронавируса. Чрез ежедневни актуализации платформата ще показва цялата информация относно измененията на програмата, къде се изразходват и как се инвестират ресурсите. Благодарение на постоянното актуализиране платформата ще предлага все по-пълна информация.


Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра каза следното: „Политиката на сближаване е в основата на борбата с пандемията от коронавирус и гарантирането на бързо възстановяване. Резултатите от извършения преглед показват, че всички държави членки се възползват от Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса в полза на гражданите, предприятията и сектора на здравеопазването. От днес тези успешни резултати вече са ясно видими за всички на нашето интерактивно табло за коронавируса, само на едно щракване разстояние.“


Председателят на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас, добави: „Благодарение на опростените правила политиката на сближаване показа своята добавена стойност, обединявайки държавите — членки на ЕС, регионите и градовете, за да защити нашите граждани, да запази работните места и да съхрани местните икономики по време на пандемията. Трябва високо да ценим опита, натрупан във връзка с улесняването на достъпа до средства на ЕС и включването на всички равнища на управление в изготвянето и изпълнението на планове за възстановяване. За да се извлече максимална полза от всяко инвестирано евро и да се гарантира, че парите отиват там, където са най-необходими, е наложително сближаването да бъде водещият критерий за всички инвестиции на ЕС.“


Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса и Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса — плюс дават възможност на държавите членки да се възползват от временно увеличение на съфинансирането от ЕС до 100 % и да използват финансирането по линия на политиката на сближаване в подкрепа на най-изложените на риск сектори поради пандемията, като здравеопазването, МСП и пазарите на труда.

Последни публикации

Виж всички

PRESS BG news agency е платформа за независима журналистика. Тя бе създадена на 3-ти март 2020 г. 
Основател, издател и главен редактор е Иван Върбанов.
PRESS BG news agency излъчва новини от България.

За контакти: pressbgnewsagency@gmail.com
Всички права са запазени © 2020
===============================
PRESS BG news agency is a platform for independent journalism.
She was created on 3 of March 2020.
Owner, publisher and Editor-in Chief is Ivan Varbanov.
PRESS BG news agency publish news from Bulgaria.
Contact: pressbgnewsagency@gmail.com

All rights reserved ©2020

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now