Търсене
  • PRESS BG news agency

ЕЛЕНА КУТЕВА ЩЕ ПОЛУЧИ ОРДЕН "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ПРИНОСА Й КЪМ БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРАМинистерският съвет предлага на президента на Република България да издаде указ за награждаването на Елена Кутева-Тъпкова с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - огърлие, за особено значимите й заслуги към развитието на българската култура и за популяризирането на българския фолклор.


Елена Кутева-Тъпкова е родена в София, в семейството на Филип и Мария Кутеви. През 1969 г. тя се дипломира в Московската държавна консерватория „П. И. Чайковски"- специалност „музикална теория“, професия „музиковед“. През периода 2002-2004 г. специализира мениджмънт в The Open University - UK, съвместно c НБУ.


Научната й кариера започва през 1989 г., когато получава образователна и научна степен „доктор” в областта: теория на музиката. Последователно е избрана за старши научен сътрудник II ст. в ИИ при БАН, след което и за професор в НМА „Проф. Панчо Владигеров“.


Професионалният й път преминава изцяло в сферата на българския фолклор и неговото изучаване и популяризиране. Под нейно ръководство се обучават и десетки дипломанти и докторанти по теория на музиката. Научните трудове на проф. Елена Кутева включват десетки статии, студии и монография в областта на музикалната теория (музикалнотеоретична проблематика в музиката на XX в., фолклора, стари монодийни професионални култури, в областта на музикалнотеоретичната терминология и др.). Автор е на аранжиментите на множество народни песни.


От 1994 г. Проф. Елена Кутева става директор на Държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“.

Последни публикации

Виж всички

ПРОВЕЖДА СЕ НАЙ-МАЩАБНОТО УЧЕНИЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ "БАЛКАНСКА СТЕНА" 2020

„Учението на Сухопътните войски „Балканска стена - 2020”, което се провежда в момента на учебен полигон „Корен“, е най-мащабното през последните 20 години. В него участват над 2400 военнослужещи и око

PRESS BG news agency е платформа за независима журналистика. Тя бе създадена на 3-ти март 2020 г. 
Основател, издател и главен редактор е Иван Върбанов.
PRESS BG news agency излъчва новини от България.

За контакти: pressbgnewsagency@gmail.com
Всички права са запазени © 2020
===============================
PRESS BG news agency is a platform for independent journalism.
She was created on 3 of March 2020.
Owner, publisher and Editor-in Chief is Ivan Varbanov.
PRESS BG news agency publish news from Bulgaria.
Contact: pressbgnewsagency@gmail.com

All rights reserved ©2020

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now