• PRESS BG news agency

Всички средства за възстановяване ще бъдат предоставени чрез програмите на ЕС!

#УрсулафондерЛайен #ЕК #план #ЕС

"Единственият автентичен текст е този на произнесената реч. През последните 70 години след Декларацията на Шуман кризите и предизвикателствата не са непознати за Европа. В много отношения мотото на Европа винаги е било не само „Единство в многообразието“, но и „Единство в трудни моменти“. И днес, в тези трудни моменти и в отговор на настоящата криза Европа повече от всякога се нуждае от единство, решителност и амбиция". Това каза председателят на Европейската комисия - г-жа Урсула Фон дер Лайен пред членовете на Европейския парламент. Тя обяви, че ЕК работи върху амбициозен план, който трбява да стъпи върху бюджета на ЕС и да генерира 1 трилион евро, които да бъдат фокусирани за подпомагане на икономиките на държавите - членки. Очаква се документът да бъде официално представен със закъснение - в края на месец май. Все още остава неразрешен и неизгладен конфликтът по оста север - юг в контекста на настояването за пестене на пари от по-заможните страни-членки, които настояват да не се наливат пари в по-бедните партньори в ЕК от южната част на Стария континент. Комисията работи по амбициозен план за възстановяването на Европа, който трябва да бъде гласуван в Европейския парламент. Ето какво каза Урсула фон дер Лайен, представяйки основните характеристика на плана за възстановяване: "Уважаеми членове на Парламента, Всички знаем защо е необходимо да действаме. И през последните седмици често ме чувахте да говоря за това какво трябва да направи Европа. Днес искам да говоря за това как да го направим. Искам да ви представя архитектурата и основните характеристики на амбициозния план за възстановяване за Европа, върху който работим. Но за тази цел трябва най-напред да разберем добре същността на тази много специфична криза. И преди сме имали моменти на забавяне на икономиката, но никога преди не сме били свидетели на спиране на икономиката, както през последните три месеца. Нашите икономики са в режим на изчакване. Веригите на доставки бяха прекъснати, а търсенето се срина. А истината е, че скоро няма да се върнем просто към нормалното положение. Нашите икономики и общества ще се отворят бавно, предпазливо и постепенно. Докато училищата са затворени, повечето родители ще трябва да продължат да работят вкъщи. И докато мерките за социално дистанциране с право остават в сила, предприятията ще трябва да преосмислят своя начин на работа и работното място. С други думи: Ще се възстановим, но това ще отнеме време. На второ място: Вирусът е един и същ във всички държави членки, но капацитетът да се реагира и да се поеме сътресението е много различен. Например страните и регионите с икономики, които се основават на преки услуги за клиентите — като например в туризма и културния сектор — претърпяха много повече вреди. Не бива също да забравяме, че тези, които първи бяха засегнати от вируса, често бяха засегнати най-тежко. Болезненият опит и пълната прозрачност на Италия и Испания в борбата с пандемията - помогнаха на другите да се подготвят за удара. На трето място: Всяка държава членка подпомогна работниците и дружествата по възможно най-добрия начин — до голяма степен благодарение на това, че на европейско равнище бяха приети бързи и решителни действия: задействахме общата клауза за дерогация и осигурихме пълна гъвкавост по отношение на правилата за фондовете на ЕС и държавната помощ. Но е и вярно, че всяка държава членка има различно фискално пространство, поради което използването на държавна помощ е много различно. Това, което започваме да наблюдаваме сега, е разместване на еднаквите условия на конкуренция в рамките на нашия единен пазар. Ето защо, в отговор, трябва да подкрепяме онези, които най-много се нуждаят от това — трябва да настояваме за инвестиции и реформи, и трябва да укрепим нашите икономики, като се съсредоточим върху общите ни приоритети: като Европейския зелен пакт, цифровизацията и устойчивостта. И тъй като става дума за европейското възстановяване с акцент върху европейските приоритети, от съществено значение е Европейският парламент да играе пълноценно своята роля. За мен е очевидно, че Парламентът трябва да осигури демократична отчетност и да има думата по целия пакет за възстановяване — по същия начин, както за бюджета на ЕС. И именно оттук започваме днес. Уважаеми членове на Европейския парламент, Този пакет за възстановяване се състои от две части: На първо място — европейският бюджет — МФР, която ви е добре известна. Второ — и в допълнение към бюджета — ще има инструмент за възстановяване, финансиран чрез по-голям таван. Този таван определя максималния размер на средствата, които Комисията може да заема на капиталовите пазари с гаранцията на държавите членки. И още по-важно: Всички средства за възстановяване ще бъдат предоставени чрез програмите на ЕС. Ето защо Европейският парламент ще има думата за това как се изразходват средствата за възстановяване по същия начин, както и при изразходването на средствата по МФР. Сега: Къде отиват тези средства за възстановяване? Те ще бъдат използвани в три направления. Първото ще е съсредоточено върху подкрепа за държавите членки да се възстановят и да излязат от кризата по-силни. По-голямата част от средствата ще бъдат изразходвани в това първо направление за нов инструмент за възстановяване и устойчивост - създаден да финансира ключови публични инвестиции и реформи, в съответствие с нашите европейски приоритети: двойния преход към неутрална по отношение на климата и цифровизирана и устойчива Европа. Това ще бъде направено в рамките на европейския семестър. Той ще бъде на разположение на всички държави членки — независимо дали са в еврозоната или не - и ще бъде насочен към тези части на Съюза, които бяха засегнати в най-голяма степен и когато нуждите от устойчивост са най-големи. В рамките на първото направление Комисията ще предложи допълнителни средства за сближаване. Това ще бъде освен обичайния пакет за сближаване в рамките на МФР. Тези допълнителни средства ще се разпределят въз основа на сериозността на икономическите и социалните последици от кризата. Второто направление е да се даде тласък на икономиката и да се помогнат частните инвестиции. Вече знаехме преди кризата, че се нуждаем и от големи частни инвестиции в ключови сектори и технологии: от 5G до изкуствения интелект, от чист водород до производство на енергия от възобновяеми източници в морето. Тази криза само увеличи тази нужда. Ето защо ще укрепим InvestEU. За първи път ще създадем и нов инструмент за стратегически инвестиции. Това ще помогне да се инвестира в ключови вериги за създаване на стойност, които са от решаващо значение за бъдещата ни устойчивост и стратегическа автономност, като фармацевтичния сектор. Европа трябва да е в състояние сама да произвежда лекарствени продукти от критично значение. Но за всичко това се нуждаем от жизнеспособни предприятия, в които да инвестираме. Ето защо ще предложим и нов инструмент за платежоспособност. Това ще помогне да се отговори на нуждите от рекапитализация на жизнеспособните предприятия, които са изложени на риск в резултат на мерките за изолация — където и да се намират в Европа. И накрая, третият стълб се отнася до извличането на най-непосредствените поуки от кризата. През последните месеци видяхме какво е важно, какво работи добре и какво трябва да се подобри. Ще укрепим програмите, които доказаха своята стойност по време на кризата, като например RescEU или „Хоризонт Европа“. Ще създадем нова, специална здравна програма. И ще се погрижим да сме в състояние да подкрепяме нашите партньори чрез укрепване на нашите инструменти за съседство, за сътрудничество за развитие и международно сътрудничество и за предприсъединителна помощ. Уважаеми членове на Европейския парламент, накратко това е начинът, по който ще изглежда инструментът за възстановяване. Той ще е насочен към областите, в които има най-голяма нужда и най-голям потенциал. Инструментът за възстановяване е краткосрочен и е съсредоточен върху първите години на възстановяването. Той ще включва безвъзмездни средства и възможност част от инвестициите да бъдат извършени по-рано, още през тази година, като се използват доказани модели на финансиране въз основа на национални гаранции. Инструментът за възстановяване ще допълва трите важни защитни мрежи, договорени от лидерите през април —програмата SURE и финансирането от Европейската инвестиционна банка и Европейския механизъм за стабилност. Заедно с нашата следваща многогодишна финансова рамка това ще бъде амбициозният отговор, от който Европа се нуждае. Отговор, който ще включва нови собствени ресурси, от които се нуждаем в нашия бюджет — точно както предложи Комисията през 2018 г. Отговор, който отразява нашите общи ценности с механизъм за защита на върховенството на закона. Отговор, който се основава на необходимост, но е ориентиран към бъдещето. Това засилва солидарността между държавите и гражданите, но също така между поколенията. Рано или късно нашите учени и изследователи ще намерят ваксина срещу коронавируса. Срещу изменението на климата обаче ваксина няма. Затова сега Европа трябва да инвестира в едно чисто бъдеще. Нашите инвестиции във възстановяването имат цена и тя е нарастващият дълг. Ако обаче се налага да увеличим дълговете, които ще изплащат нашите деца в бъдеще, най-малкото, което можем да направим, е да инвестираме тези пари в тяхното бъдеще. Да се борим с изменението на климата и да намалим въздействието върху климата вместо да го увеличим още повече. В усилията си за излизане от кризата не трябва да се връщаме към остарелите модели, не трябва да инвестираме в икономиката от вчера. Вместо това трябва смело да използваме възможността, която ни се предоставя, за да изградим една модерна, чиста и здрава икономика, която ще гарантира поминъка на следващото поколение. Европейският съюз не може сам да разреши всички проблеми, които ни завещава кризата. Ние обаче поемаме нашата част от отговорността, като днес разпределяме бремето между държавите членки и едновременно с това гарантираме, че това огромно усилие ще донесе полза и за по-младите поколения. Това е нашата задача днес и аз съм убедена, че една единна Европа може да се справи. Да живее Европа!"

0 коментари

Последни публикации

Виж всички

7-дневната карантина при влизане във Франция не е задължителна, а е силно препоръчителна

PRESS BG NEWS AGENCY | Френските власти обявиха уточнения по повод изискваната 7-дневна карантина. По информация на посолството ни в Париж изолацията не е задължителна, а силно препоръчителна. Френски

Дружествата на СБЖ в БНР репликират проекта за правила за оценяване на служителите

Иван Върбанов София, 23-01-2021 Дружествата на СБЖ в Българското национално радио репликират проекта на Правилата за оценяване на служителите в радиото. Становището си изразяват в писмо до генералният

PRESS BG news agency е платформа за независима журналистика. Тя бе създадена на 3-ти март 2020 г. 
Основател, издател и главен редактор е Иван Върбанов.
PRESS BG news agency излъчва новини от България.

За контакти: pressbgnewsagency@gmail.com
Всички права са запазени © 2021
===============================
PRESS BG news agency is a platform for independent journalism.
She was created on 3 of March 2020.
Owner, publisher and Editor-in Chief is Ivan Varbanov.
PRESS BG news agency publish news from Bulgaria.
Contact: pressbgnewsagency@gmail.com

All rights reserved ©2021

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now